Działka do sprzedaży - Warszawa, Wilanów Powsin, Ulica Potułkały

Opis nieruchomości

Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną w Powsinie w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w sąsiedztwie parku 
w Powsinie 2048 m2.
Działka 2/7 dla obszaru funkcjonalnego 7MN z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę jednorodzinną w zieleni  z towarzyszącymi, nieuciążliwymi  usługami. Należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym przy czym w budynku wolno stojącym dopuszcza się realizację do czterech lokali mieszkalnych, a w budynku bliźniaczym do dwóch lokali w jednym segmencie.

Sposób zagospodarowania:
- minimalna wielkość działek nowo tworzonych 2.000 m2.
Linie zabudowy:
- nieprzekraczalne 5m od linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.
- wysokość zabudowy - max 10m
- obowiązek utrzymania min80% powierzchni biologicznie czynnej.

Mapa nieruchomości

Mapy na naszej stronie nie zapewniają dokładnej lokalizacji nieruchomości i są dostarczane wyłącznie jako wskazanie obszaru.

Cena1 740 800 zł
Cena / m2~ 850 zł
IDMIM126296
MiastoWarszawa
DzielnicaWilanów Powsin
UlicaPotułkały
Powierzchnia2048 m2
AgentMałgorzata Miller-Fukuda
Tel+48 (22) 331 07 86
E-mailinfo@miller-fukuda.pl

Kontakt