Działka do sprzedaży - Warszawa, Wilanów Powsin, Ulica Potułkały

Opis nieruchomości

Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną w świetnej , prestiżowej lokalizacji w Powsinie, w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w sąsiedztwie Parku w Powsinie 2354 m2.

Działka 2/8 dla obszaru funkcjonalnego 7MN z przeznaczeniem terenu na zabudowę jednorodzinną w zieleni z towarzyszącymi nieuciążliwymi usługami,
jako przeznaczenie podstawowe. Należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym przy czym w budynku wolno stojącym dopuszcza się realizację do czterech lokali mieszkalnych, a w budynku bliźniaczym do dwóch lokali w jednym segmencie.

Sposób zagospodarowania:
- minimalna wielkość działek nowo tworzonych : 2000 m2.

Linie zabudowy:
- nieprzekraczalne 5 m od linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszych i pieszo      jezdnych.
- wysokość zabudowy - max 10 m
- obowiązek utrzymania min 80% powierzchni biologicznie czynnej .

Mapa nieruchomości

Mapy na naszej stronie nie zapewniają dokładnej lokalizacji nieruchomości i są dostarczane wyłącznie jako wskazanie obszaru.

Cena2 000 900 zł
Cena / m2~ 850 zł
IDMIM126308
MiastoWarszawa
DzielnicaWilanów Powsin
UlicaPotułkały
Powierzchnia2354 m2
AgentMałgorzata Miller-Fukuda
Tel+48 (22) 331 07 86
E-mailinfo@miller-fukuda.pl

Kontakt