Działka do sprzedaży - Warszawa, Wilanów Powsin, Ulica Potułkały

Opis nieruchomości

Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną w prestiżowej lokalizacji 
w Powsinie , w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
w sąsiedztwie Parku w Powsinie 5601 m2.

Działka 2/3 dla obszaru funkcjonalnego 2UMN z przeznaczeniem terenu na:
- nieuciążliwe usługi wszelkiego rodzaju ( z dominacją handlu i gastronomii) jako przeznaczenie podstawowe
- zabudowa jednorodzinna w zieleni jako przeznaczenie dopuszczone. Należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym przy czym w budynku wolno stojącym dopuszcza się realizację do czterech lokali mieszkalnych, a w budynku bliźniaczym do dwóch lokali w jednym segmencie.

Sposób zagospodarowania:
- minimalna wielkość działek nowo tworzonych : 2000 m2
- linie zabudowy : nieprzekraczalne 5m od linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszych i pieszo jezdnych.
- wysokość zabudowy - max 10 m
- obowiązek utrzymania min 80 % powierzchni biologicznie czynnej .

Piękna , malownicza okolica - w odległości 5 km od Wilanowa.
.

Mapa nieruchomości

Mapy na naszej stronie nie zapewniają dokładnej lokalizacji nieruchomości i są dostarczane wyłącznie jako wskazanie obszaru.

Cena4 760 850 zł
Cena / m2~ 850 zł
IDMIM126309
MiastoWarszawa
DzielnicaWilanów Powsin
UlicaPotułkały
Powierzchnia5601 m2
AgentMałgorzata Miller-Fukuda
Tel+48 (22) 331 07 86
E-mailinfo@miller-fukuda.pl

Kontakt