Działka do sprzedaży - Warszawa, Wawer Anin

Opis nieruchomości

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

Symbol na rysunku planu

I1.1 MN

Przeznaczenie terenu:

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - Maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej - 0,8.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 40%.

- Maksymalna wysokość budynków - 12m, nie więcej niż 3 kond.

-Minimalna wysokość budynków - nie określa się

.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej -40%. - Maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków - zgodnie z §11ust. 2 pkt. 5. - Dopuszcza się lokalizację:

budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 4 segmentów.

- Geometria dachu - wg § 11 ust. 4.

- Ogrodzenia - wg § 7 ust. 1, 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4.

- Pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu oraz wg §5ust. 5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg § 8 ust. 3.

- Zasady rozmieszczania elementów MSI, reklam, nośników reklam,szyldów, wg § 6.

- Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, wg § 12.

Do stacji SKM ok. 1500m.

W tym roku będzie doprowadzona Kanalizacja i Woda miejska

W okolicy nowa zabudowa jednorodzinna, cisza i spokój.

oferta godna polecenia, zapraszam na prezentację.

Cena491 150 zł
Cena / m2~ 520 zł
IDMIM127780
MiastoWarszawa
DzielnicaWawer Anin
Powierzchnia950 m2
AgentMałgorzata Miller-Fukuda
Tel+48 (22) 331 07 86
E-mailinfo@miller-fukuda.pl

Kontakt